Atık Yönetimi Hakkında

Atık Yönetimi Hakkında

Sayın Üyemiz;

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Kurumumuza gönderilmiş olan duyuruya göre özetle;

Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan atık yönetim mevzuatı çerçevesinde; Ülkemizde atıkların tanımlanması, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, ön işlemi, geri kazanımı ve bertarafı gibi atık yönetimi etkinliklerinin gerçekleştirildiği belirtilerek; atıkların tehlikelilik özelliklerinin ve hangi atık koduyla tanımlanacaklarının belirlenmesi amacıyla  hangi analizlerin yapılacağı açıklanmıştır.

Konuyla ilgili Bakanlık tarafından yazılmış bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır.