Kamu üniversite Sanayi İş Birliği Protokol Taslakları Oluşturuldu

Kamu üniversite Sanayi İş Birliği Protokol Taslakları Oluşturuldu

Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (NKÜTEK) ile Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için NKÜ Rektör Yardımcısı Bülent EKER ile yapılacak protokoller üzerinde görüşmeler yapılarak protokol taslağı oluşturuldu.

NKÜTEK ve Ergene-1 OSB Yönetiminin, üniversite ile sanayi arasında kurulacak işbirliklerini birlikte ele alması, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanmasını tesis etmek maksadıyla taraflar arasında sağlıklı bir iletişimin ve bölge ekonomisini geliştirecek işbirliğinin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla protokol düzenlenmektedir.