Denetim Kurulu

Ufuk Süleyman KUMRULU

Ergene 1 OSB Katılımcısı

Üye

Mustafa GÖNÜLTAŞ

Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı

Üye